Addresa:
Dubrave bb,

76100 Brčko Distrikt

Radni Dani:
Utorak- Subota: 08:00- 16:00

Home » Autorska prava

Autorska prava

4435553
U skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Bosne i Hercegovine zabranjeno je bilo kakvo ručno ili softversko neovlašteno kopiranje sadržaja ili dijelova sadržaja objavljenih na sajtu.
Pod sadržajem se podrazumijevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke-oglasi, korisnički podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rješenja i svi drugi sadržaji koji se po Zakonu o autorskim i drugim srodnim pravima smatraju autorskim djelom, u suprotnom ćemo protiv izvršioca djela pokrenuti sudski postupak.​